2020 Yılı ilk üç aya ait e-defter ve berat dosyalarının  ikincil kopyalarının saklanması

2020 yılı ilk üç ayına ait e-defterler ile bunlara ilişkin berat dosylarının ikincil kopyalarını e-defter saklama klavuzundan açıklandığı şekilde gelir idaresi başkanlığı bilgi işlem sistemlerine henüz göndermeyen / gönderemeyen mükellefler için sistem yüklemesi 05/02/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

İSMMMO