Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı (tasdiki) ; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30/HAZİRAN/2020 ) sonuna kadar yapılması gerekir.

Buna göre 2019 takvim yılında kullanılan Yevmiye defteri tutmak zorunda olan;

  1. Anonim Şirketler,
  2. Limited şirketler,
  3. İş Ortaklıkları,
  4. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler.
  5. Adi komandit şirketler,
  6. Kooperatifler,
  7. Dernek ve Vakıfların İktisadi işletmeleri,
  8. Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri,
  9. Kolektif Şirketler,
  10. Adi ortaklıklar, (Bilanço esasına göre defter tutan) Kapanış onayı (tasdiki) yaptırmak zorundadır.

TTK Hükümlerine göre yevmiye defterine kapanış onayının (tasdikinin) yapılmaması halinde idari para cezası uygulanır ve kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmez.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

Başkan

İSMMMO