Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin olarak vermesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 tarihine, bu beyannameler üzerinde tahakkuk öden vergilerin ödeme süresi ise sırasıyla 27 Ekim, 27 Kasım ve 28 Aralık 2020 tarihlerine ertelenmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin "Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak

Alıcılar" başlıklı (I/C-2.1.3.1) numaralı bölümünde;

"213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz." açıklaması yer almaktadır.

Bu açıklama çerçevesinde, 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde, mücbir sebep halinde olduğu uygun görülen mükelleflerin işgücü temini, temizlik vb. kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı Yapılmayacaktır.

Başka bir ifadeyle, mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımları için bu mükellefler adına 01 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında düzenlenecek faturalarda kısmi KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Bu düzenleme mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin alımları için geçerli olup, bu mükelleflerin mücbir sebep kapsamında olmayanlara yapmış olduğu kısmi tevkifata tabi hizmet ve teslimlerde, KDV tevkifatı uygulanmaya devam edilecektir.

Ayrıca bu düzenleme sadece kısmi KDV tevkifatı için geçerli olup tam tevkifata tabi işlemlerde tevkifat uygulamasına devam edilecektir. Örneğin bu düzenlemenin; ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların Türkiye'de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye'de faydalanılan hizmetler nedeniyle sorumlu sıfatıyla yapılacak KDV tevkifatına etkisi bulunmamaktadır.

Kısmi KDV tevkifatına tabi hizmet ve teslimler Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) numaralı bölümlerinde açıklanmıştır

KISMİ KDV TEVKİFATINA TABİ HİZMET VE TESLİMLER:

1)    YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ

2)    ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER

3)    MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

4)    YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

5)    İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ

6)    YAPI DENETİM HİZMETLERİ

7)    FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ

8)    TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ

9)    SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ

10)    TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ

11)    SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ

12)    HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ

13)    KÜLÇE METAL TESLİMLERİ

14)    BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM VE KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ

15)    HURDA VE ATIK TESLİMİ

16)    METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ

17)    PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ

18)    AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ

İSMMMO