Sayı: 30521

Karar Sayısı: 57

Kanunlarda yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun ek 1 inci ve 20 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Mevzuatın Devamı İçin Tıklayınız