Sayı: 30521

Karar Sayısı: 48

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (h) bendinde yer alan sürelerin , bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmasına,mezkür madde gereğince karar verilmiştir.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI