Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

27 Ekim 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30578

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/191]

Karar tarihi: 25/10/2018

Kararın Konusu: Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

Mevzuatın Devamın İçin Tıklayınız