"Diğer hasılat" gelir kayıt tür seçeğine "yansıtma gelir" alt türü eklenmiştir.

"Taşıt Akaryakıt (GVK 40/5)" gider kayıt alt türü, "Taşıt Akaryakıt Giderleri (GVK 40/1- 40/5)" şeklinde revize edilmiştir.