ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ
VERGİ USUL VE TÜRK TİCARET KANUNLARINA GÖRE
2019 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI


ÖZET : Bu Sirkülerin konusunu;
⎯ Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ1,
⎯ Elektronik Defter Genel Tebliğ2
⎯ 486 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 hükümlerine göre 2019 yılında tutulacak defterler ve tasdik durumları oluşturmaktadır.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ