3 Mayıs 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28636

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/4617
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesine ilişkin sürenin bir yıl uzatılması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29/3/2013 tarihli ve 387 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI