Özet: Kendi mevzuatları gereğince kısmi süreli olarak çalışmasına izin verilen yabancı sigortalılara (öğretim görevlileri, öğrenciler gibi) ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine “26-Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiştir. YABANCI SİGORTALILARA AİT EKSİK GÜN KONTROLLERİYLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR:

Yabancı sigortalıların eksik gün nedenlerine ilişkin olarak 29/4/2019 tarih 94 numaralı ve 20/11/2019 tarih 174 numaralı sirkülerimiz yayımlanmıştı.

SGK, daha önceleri Çalışma Genel Müdürlüğü daha sonra ise Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından sözleşme ile kısmi süreli olarak çalışmasına izin verilen yabancı öğretim görevlileri, öğrenciler gibi sigortalılar için eksik olan çalışmaları için yeni bir eksik gün nedeni oluşturmuştur. Başka Kurumlar tarafından kendi mevzuatları gereği  kısmi süreli olarak çalışmalarına izin verilen sigortalılar için de oluşturulan bu eksik gün nedeni kullanılabilir.

Buna göre kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalıların bildirimlerine ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine “26-Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı” adında bir eksik gün nedeni ilave edildiğinden bu kapsamda bildirimi yapılacak yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilmesi gerekmektedir. SGK, eksik güne ilişkin belgeleri her zaman isteyebileceği için, ileride yaptırımla karşılaşmamak için resmi makamlardan alınan kısmi süreli çalışmalara ilişkin izin belgelerinin saklanması gerekmektedir.

Saygılarımızla…

TÜRMOB