ÖZET: 22/12/2019 tarihli ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 yılında,

için 2019 yılında uygulanan MTV tutarları 2020 yılında % 12 oranında arttırılarak uygulanacaktır.

23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/12/2019 tarihli ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6’ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %12 olarak belirlendi.

Buna göre;

için 2019 yılında uygulanan MTV tutarları 2020 yılında % 12 oranında arttırılarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan 512 No.lu VUK Genel Tebliği ile 2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak açıklanmıştı.

Saygılarımızla..

TÜRMOB