Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi

2019 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ile “Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü’’ hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberinde;

Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,

Basit usulde ticari kazancın tespiti,

Basit usule tabi mükelleflerin hasılat esaslı kazanç tespiti,

Basit usule tabi mükelleflerde Defter-Beyan Sistemi üzerinden kayıtların tutulması,

Uygulanacak vergi tarifesi,

Defter-Beyan Sistemi üzerinden beyannamenin verilmesi,

gibi ihtiyaç duyacağınız bilgilere yer verilmiştir.

DETAYLAR İÇİ TIKLAYINIZ