Elazığ ve Malatya e-Defter Mükellefleri

ELAZIĞ VE MALATYA İLLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN E-DEFTER UYGULAMASINDA BULUNAN MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ İli Sivrice İlçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edilmiş ve bu durum 25.01.2020 tarihinde Başkanlığımızca duyurulmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu illerde faaliyet gösteren mükelleflerimizden, kanuni defterlerini elektronik ortamda e-Defter olarak tutmakta olanların Başkanlığımız e-Defter sistemine yüklemeleri gereken e-Defter Berat dosyaları ile Defter Raporu Berat dosyalarının yükleme işlemleri bakımından da mücbir sebep halinin geçerli olacağı tabiidir.

Duyurulur.

GİB