Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 23/01/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/9], [01/10], [01/11], [01/12], [01/13], [01/14], [01/15] ve [01/16] Sayılı Kararları

01 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31026

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04- [01/9]

Toplantı Tarihi: 23.01.2020

Kararın Konusu: TFRS Yorum 22 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli’nin Yayımlanması

Devam İçin Tıklayınız