Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açıldığından yeni dönem için MUH ve MUHGVK281 kodlu beyannameler uygulamadan kaldırılmıştır.

Ocak/2020 döneminden itibaren vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında beyanda bulunacak olan mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programının yeni versiyonunda yer alan aşağıdaki beyannameleri kullanmaları gerekmektedir:

- 1003A Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK

- 1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK2

-    281 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında merkezden tek

beyanname veren bankalar için MUHGVKSGK

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI