Değerli Üyemiz,

2019 Takvim yılına ilişkin Gelir Vergisi mükellefi olan müşterileriniz için, 01- 31/Mart tarihleri arasında bürolarınızda yıllık gelir vergisi beyannamesi hazırlanacaktır.

Müşterilerinizin ticari ve mesleki kazançlarının yanı sıra, Gelir Vergisi Kanunu'nun 2. Maddesinde sayılan kazanç unsurlarından elde ettikleri gelirlerini sizlere bildirmedikleri durumda bu gelirlerin bilinmesi mümkün değildir.

Beyanname verildikten, bir kaç sene geçtikten sonra bazı gelir unsurlarının beyannameye dahil edilmediği ortaya çıkmaktadır.

Bu durumu önlemek ve siz meslektaşlarımın zor durumda kalmaması için yazımızın ekinde sizlere sunduğumuz "MÜŞTERİ BİLGİ FORMU" nu doldurup, müşterinize imzalattıktan sonra bürolarınızdaki dosyasında saklamanızı tavsiye ediyoruz.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

İSMMMO Başkanı

EK: Müşteri Bilgi Formu

MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

MÜŞTERİNİN,    (Adı, Soyadı :

                            (Vergi Dairesi :

Ticari ve Mesleki Kazanç DIŞINDA elde edilen gelir unsurları (varsa) :

1)    Birden fazla işverenden elde edilen ücret geliri :.............................TL

(Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınan ücret toplamı 2019 yılı için 40.000 TL'yi aşan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler)

2)    Gayrimenkul Sermaye İradı (Gayri safi):......................................TL

a) Konut Kira Geliri............................TL

b) İşyeri Kira Geliri.............................TL

c) Özel Araç Kira Geliri......................TL

3)    Ortak olunan Anonim veya Limited Şirketlerden elde edilen

Kar Payı Tutarı............................................................................TL

Elde edilen Kar payının %'si istisna (GVK Md.22) Gelirin yarısı beyan sınırı olan 40.000.-TL'yi aştığında beyan edilir. Ancak tamamı üzerinden yapılan stopaj, hesaplanan Gelir Vergisinden mahsup edilir.)

4)    Tutarı 2.200.- TL'den fazla olan ve Döviz cinsinden elde edilen Off-Shore Faiz Geliri ve Alacak

Faizi:...............................TL (GVK. 86/1-d. Madde)

5)    Beş yıldan AZ elde tutulup satılan, Gayrimenkul satış karı:.................TL

(Kazanç hesaplanırken, maliyet bedeli; Alındığı ve satıldığı aylar hariç, Yİ-ÜFE artış oranına göre yükseltilecek. 14.800.-TL. İstisna düşülüp kalan kısım beyan edilecek. Değer artış kazancı hesaplama örneği 2020 Mali Rehberimizde vardır.)

Not: 2020 Yılında elde edilen TL, Döviz Mevduat faizleri ve Repo faiz gelirleri gibi Banka ve finans kurumlarından elde edilen faiz gelirlerinin tutarı ne olursa olsun 31.12.2020 tarihine kadar beyana tabi değildir. (GVK. Geçici 67/19. Madde)

                                                                                                                                                                                            / 03 / 2020

Meslek Mensubunun, Adı, Soyadı :                                                                                        Müşterinin,

Unvanı    :                                                                                                                                Adı, Soyadı: 

İmza       :                                                                                                                                İmza

TÜRMOB