Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İNTERNET VERGİ DAİRESİ