Değerli üyemiz.

Bilindiği üzere, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7153 Sayılı Kanun, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

04 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)" ile 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden sadece plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.
POŞET UYGULAMA REHBERİ web sayfamızda mevzuat bölümündedir. (Rehbere ulaşmak içn burayı tıklayın)

Plastik poşet hariç diğer Beyan tabi olan (AMBALAJ , LASTİK, AKÜMÜLATÖR, PİL, MADENİ YAĞ, BİTKİSEL YAĞ, ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA, İLAÇ) geri kazanım katılım payı (GEKAP) alınmasına ilişkin uygulamaya ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 31/12/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” ile Ocak 2020 dönemi itibariyle başlanmıştır.

05 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)” ile GEKAP Beyannamesi’nin verilme süresi plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerektiği düzenlemiştir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi; Kurumlar Vergisi Mükellefleri için AYLIK Gelir Vergisi Mükellefleri için ise 3 AYLIK olarak verilecektir.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri için; Ocak /2020 dönemi GEKAP beyanname verileme ve hesaplanan payın ödeme süresi; VUK 124 Sayılı Sirküleri ile 30/Mart/2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır.

Şubat/ 2020 dönemi GEKAP beyannamesi ise; 31/Mart/2020 gün sonuna kadar verilip, hesaplanan pay aynı tarih de ödenecektir.

Ocak ve Şubat beyannameleri ayı ayrı verilecektir.


Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP) konusunda uygulamaya yönelik özet bilgileri içeren REHBER bilgilerinize sunulmuştur.

Rehber'i hazırlayan Sayın SMMM Metin BAŞER'e sizler adına teşekkür ederim.

GEKAP Uygulama Rehberi
GEKAP Yönetmeliği Usul Ve Esasları
GEKAP Beyanname Düzenleme Kılavuzu
GEKAP 1 Sayılı Liste

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim,

Saygılarımla,
Yücel AKDEMİR
Başkan

İSMMMO