Bilindiği üzere Denetim Kuruluşu ve Denetçiler tarafından Kurumumuza yapılacak bildirimlere ilişkin süreler Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde (Yönetmelik) düzenlenmiştir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde uygulanan kontrol ve koruma tedbirleri kapsamında söz konusu bildirimler için Yönetmelikte düzenlenen bildirim sürelerinin ertelenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu kapsamda, Yönetmelik uyarınca Kurumumuza yapılacak bildirimlerden;

•    İmza/düzenlenme/gerçekleşme tarihine bağlı olarak bu tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde yapılması gereken bildirimlerden (sözleşme bildirimi, mesleki sorumluluk sigortası bildirimi, sözleşme feshi bildirimi, daha önce yapılan bildirimlerde meydana gelen değişikliklerin bildirimi vb.) son bildirim tarihi 31/05/2020’den önceye denk gelen bildirimlerin 31/05/2020 tarihine kadar,

•    Zamanı kesin bir şekilde düzenlenen (gelir bildirimi, şeffaflık raporu bildirimi vb.) bildirimlerin ise 31/05/2020 tarihine kadar, yapılması uygun görülmüştür.

Tüm denetim kuruluşu ve denetçilere önemle duyurulur.

KGK/23.03.2020

KAMU GÖZETİMİ

MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNA

Bilindiği üzere; küresel halk sağlığını tehdit eder hale gelen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilanı yapılan Corona (COVID-19) virüsünün ülkemizde de görülmesi üzerine iş yapış şekilleri değişmekte ve muhasebe meslek kuruluşu TÜRMOB olarak meslek mensuplarımızın mesleki faaliyetleri ile çalışma yöntemlerinin değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda; tamamı muhasebe meslek mensubu (SMMM ve YMM) olan ve finansal tabloların bağımsız denetimini yürüten TÜRMOB ruhsatlı bağımsız denetçilerin bu ortamda yerinden denetim faaliyetleri ve müşteri şirketlerle birebir mesleki faaliyetleri yürütmelerinin halk sağlığı açısından tehdit oluşturacağı açıktır.

Yukarıda bahsi geçen nedenlerle, Kurumunuzca süreleri ilgili mevzuatta Mart ve Nisan aylarına denk gelir şekilde belirlenmiş olan finansal tabloların hazırlanması ve bağımsız denetimi ile her türlü bildirim yükümlülüğüne yönelik kısıtlayıcı sürelerin en erken Mayıs ayı olmak üzere ertelenmesi, salgının uzaması halinde talebimizin müteakip aylar için de göz önüne alınması hususunda gereğini takdirlerinize arz ederim.

TÜRMOB