KDV Uygulama Genel Tebliğine göre 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımlarında KDV tevkifatı uygulanmamaktadır.

Bu mükellefler adına 01 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde kısmi KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerin, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerden gerçekleştirdikleri kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında ise KDV tevkifatı uygulaması devam etmektedir.

Mücbir sebep halinin tam tevkifata tabi işlemlerde tevkifat uygulamasına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda yer alan mükellefler için 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edilmiş ve bu mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin olarak vermesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 tarihine, bu beyannameler üzerinde tahakkuk öden vergilerin ödeme süresi ise sırasıyla 27 Ekim, 27 Kasım ve 28 Aralık 2020 tarihlerine ertelenmişti. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalarımıza ise 25.03.2020/76 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

I-) Ticari, zirai ve serbest mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

II-) Kurumlar vergisi mükelleflerinden korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;

1-    Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende,

2-    Sağlık Hizmetleri,

3-    Mobilya İmalatı,

4-    Demir Çelik ve Metal Sanayii,

5-    Madencilik ve Taş Ocakçılığı,

6-    Bina İnşaat Hizmetleri,

7-    Endüstriyel Mutfak İmalatı,    

8- Otomotiv İmalatı ve Ticareti ile Otomotiv Sanayii İçin Parça Ve Aksesuar İmalatı,

9-    Araç Kiralama,

10- Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik ve Ulaşım,

11-    Sinema ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler,

Basılı Ürünlerin Yayımcılık

12- Matbaacılık Dahil Kitap, Gazete, Dergi Faaliyetleri,

13-    Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri,

14-    Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek ve İçecek Hizmetleri,

15-    Tekstil ve Konfeksiyon İmalatı Ve Ticareti,

16-    Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri, sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler.

III-) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler,

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı (I/C-2.1.3.1) numaralı bölümünde; “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz." açıklaması yer almaktadır.

Buna göre; 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımlarında tevkifat uygulanmayacaktır.

Bu mükellefler adına 01 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında satıcılar yapılmayacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ