04/04/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) ile Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya  illeri dışında  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin  ülke genelinde uygulanmasına  1 Temmuz 2020 tarihinden  itibaren başlanacaktır.

DEFTER BEYAN