Küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgın riski nedeniyle 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği her yıl Nisan ayı sonuna kadar doldurulması gereken Yıllık İşletme Cetveli’ni veremeyen sanayicilerimiz, Bakanlığımıza başvururlarsa bu süreyi 4 aya kadar uzatabilecekler.

Bu kapsamda sanayicilerimiz, mücbir sebep bildirme ve işletme cetveli veri girişi erteleme taleplerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren girebilecek ve talepleri Bakanlığımız tarafından hızlıca sonuçlandırılacaktır.

Diğer taraftan, elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlanan sanayicilerimizin de iki yılda bir Bakanlığımız sanayi sicil sistemi üzerinden yaptırdıkları vize işlemlerinde uygulanan süreler de Covid-19 sebebiyle değişiklik yapılmıştır.

Bakanlığımızın teklifi üzerine EPDK tarafından alınan 09/04/2020 tarih ve 9294 sayılı Karar çerçevesinde; elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlanan sanayicilerimizden talep edilen Sanayi Sicil Belgesi vize işlemlerinde uygulanan ek süreler 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 arasında dolacak olanlar için 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/16.04.2020

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

(UNION OF CHAMBERS OF CERTIF1ED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

T.C SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKA NLIĞI Tarih : 30.03.2020    Sayı : 2674

Konusu: GENEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Giden Evrak Bilgisi Ek ;Yok

Sayı : 2020/

Konu : Yıllık İşletme Cetvelleri

T.C.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Bilindiği üzere, 6948 Sanayi Sicil Kanunu’nun 5 inci maddesi gereğince sanayi sicil belgesi olan işletmeler bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini 30/04/2020 tarihine kadar bildirmeleri zorunludur. Aynı maddenin son fıkrasında mücbir sebep halinin bildirilmesi halinde Bakanlığının bu süreyi erteleyebileceği belirtilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 24/03/2020 tarihli ve 31078 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gelir vergisi mükelleflerinin tamamı ile birçok kurumlar vergisi mükellefinin 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde gerek meslek mensuplarımız gerekse işletmeler çalışma biçimlerini değiştirmişler ve salgının yayılımını azaltmak için evde kal çağrılarına uymuşlardır. Bu sebeple yıllık işletme cetvellerinin 30/04/2020 tarihinde kadar verilebilmesi de mümkün görünmemektedir.

Sunulan nedenlerle, mücbir sebep hali kapsamında ilave başvuru aranmaksızın tüm yükümlüler için yıllık işletme cetvellerinin verilme sürelerinin ileriki bir tarihe ertelenmesi hususunda gereğini arz ederim.

Emre/KARTM,OG U Genel Başkan

TÜRMOB