Nakdi ücret desteği alacak sigortalılar için “28-Pandemi Ücretsiz İzin” aynı ay içinde başka eksik gün nedeni olması durumunda “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve diğer” adında yeni kod oluşturulmuş, yabancı uyruklu sigortalılar için 28 ve 29 numaralı eksik gün kodlarının da seçilebilme imkanı getirilmiştir.

KISA  ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN SİGORTALILARA AİT EKSİK GÜN KODLARI

İşyerinde ücretsiz izne arılan sigortalıların eksik gün nedenleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna “19-Ücretsiz doğum izni”, “20 Ücretsiz Yol İzni” ve “21 Diğer Ücretsiz İzin “ kodları ile aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilmektedir. Ancak 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24’üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine esas olan ve işverenleri tarafından ücretsiz izne ayrılan sigortalılar için SGK tarafından yeni eksik gün nedenleri üretmiştir. Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan sigortalılar için,

- “28-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç.10.Md)”,

-Aynı ayda başka eksik gün nedeni olması halinde, “29-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç.10.Md) ve diğer”,

Adında yeni eksik gün kodları oluşturulmuştur.

Ancak yasa 17/4/2020 tarihinde yürürlüğe girdiğinden bu eksik gün nedenleri 2020/Nisan ayı aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle birlikte kullanılabilecektir.

Yeni oluşturulan 28-Pandemi Ücretsiz İzin” ve “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve diğer” kod numaralı eksik gün nedenlerinin yabancı uyruklu sigortalılar için de kullanılabilecektir.

SGK DUYURU

(20.04.2020)

İşyerinde ücretsiz izne arılan sigortalıların eksik gün nedenleri Sosyal  Güvenlik  Kurumuna, “19-Ücretsiz Doğum İzni”, “20 Ücretsiz Yol İzni” ve “21 Diğer Ücretsiz İzin “ kodları ile aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilmektedir.

Ancak 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine esas olması için 17/4/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan sigortalılar için 2020 Nisan ayı belgelerinden itibaren “28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç.10.Md)” aynı ayda başka eksik gün nedeni olması halinde ise “29- Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç.10.Md) ve Diğer” adında eksik gün kodları oluşturulmuştur.

Yeni oluşturulan “28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç.10.Md)” ve “29-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç.10.Md) ve Diğer” kod numaralı eksik gün nedenleri yabancı uyruklu sigortalılar için de seçilebilecektir.

TÜRMOB