“Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin  30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin kayıt süresi 128 no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.”

DEFTER BAYAN