2020 / NİSAN AYI MALİ TAKVİMİ (Güncelleme: 22.04.2020)

2020 / NİSAN

SON GÜN

NOT

16-31 Mart/ 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

10.04.2020

 

Mart / 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

15.04.2020

 

Mart / 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

15.04.2020

 

Mart / 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15.04.2020

 

Mart / 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15.04.2020

 

Mart / 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15.04.2020

 

Mart / 2020 Dönemine Ait SGK Aylık E-Bildirge v2 sisteminden verilmesi

24.04.2020

 

1-15 Nisan / 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

27.04.2020

 

MÜCBİR SEBEP'E TABİ OLMAYANLAR için Mart / 2020 Aylık ve 2020/1. Dönem Üç Aylık Muhtasar Beyanname verilmesi ve ödeme son günü MUHSGK 1003A MUHSGK 2 1003B

Formatındaki Beyannamenin sadece vergi kısmı yazılacak

27.04.2020

Mücbir Sebep'e tabi olanlar için BEYAN

27.07.2020 ÖDEME

27.10.2020

Mart/ 2020 Damga Vergisi Beyanı verilmesi ve ödemesi son günü

27.04.2020

 

Şubat /2020 KDV Beyannamesi verilmesi ve ödemesi son günü (Sirküler No: VUK/129 )

28.04.2020

 

 

MÜCBİR SEBEP'E TABİ OLMAYANLAR için Mart/2020 KDV Beyannamesi verilmesi ve ödemesi son günü (Sirküler No: VUK/129 )

28.04.2020

Mücbir Sebep'e tabi olanlar için BEYAN 27.07.2020 ÖDEME 27.10.2020

2019 GELİR VERGİSİ Beyannamesi Verilmesi ve 1.Taksit ödemesi son günü (Sirküler No: VUK/125)

30.04.2020

Sirküler No: VUK/125

MÜCBİR SEBEP'E TABİ OLMAYANLAR için Mart / 2020 SGK ve Bağ -Kur Primlerinin ödemesi son günü

30.04.2020

Mücbir Sebep'e tabi olanlar için Ödeme 02.11.2020

Şubat / 2020 Dönemi Ba - Bs Formlarının Verilmesi son gün (Sirküler No: VUK/126)

30.04.2020

Sirküler No: VUK/126

MÜCBİR SEBEP'E TABİ OLMAYANLAR için Mart / 2020 Dönemi Ba - Bs Formlarının Verilmesi son günü

30.04.2020

Mücbir Sebep'e tabi olanlar için beyan 27.07.2020

Mart / 2020 Kurumlar Vergisi Mük. İçin TURİZM payı beyanı ve ödeme son günü

30.04.2020

 

Ocak-Şubat -Mart / 2020 Gelir Vergisi Mük. İçin TURİZM payı beyanı ve ödeme son günü

30.04.2020

 

AYLIK Yükleme TERCİHİN DE bulunan GELİR VERGİSİ mükelleflerinin ARALIK /2019 ayına ait BERAT yükleme için son gün. (Sirküler No: VUK/126 )

30.04.2020

Sirküler No: VUK/126

2019 KURUMLAR VERGİSİ Beyannamesi Verilmesi ve verginin ödemesi son günü (Sirküler No: VUK/127 )

01.06.2020

Sirküler No: VUK/127

ARALIK /2019 DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN BERAT YÜKLEME Son gün (Sirküler No:VUK/128 )

01.06.2020

Mücbir Sebep'e tabi olanlar için beyan 27.07.2020

MÜCBİR SEBEP'E TABİ OLMAYANLAR için AYLIK Yükleme TERCİHİN DE bulunan GV ve KV mükelleflerinin OCAK /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün.

01.06.2020

Mücbir Sebep'e tabi olanlar için beyan 27.07.2020

Yıllık İşletme Cetvelinin Sanayi İl Müdürlüklerine Verilmesi Son gün

30.04.2020

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

A)  65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren GV mükellefleri ve 3568 sayılı meslek yasasına göre ruhsatlı meslek mensupları ile bu 518 Sayılı VUK Tebliğin yayımlandığı tarih (24/03/2020) itibarıyla geçerli olan "Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/03/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin (Tüm vergi beyannameleri ve bildirimleri ) verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.

B) SGK Uygulaması: 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma (SGK) verilmesi gereken her türlü bilgi, belge bildirge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerin de yapılacaktır. Bildirgelerin (APHB ) verilmesinde ERTELEME YOKTUR. (SGK GENEL YAZI)

C) GEKAP BEYANAMESİ (POŞET VE DİĞERLERİ İÇİN) YILDA İKİ KEZ VERİLECEKTİR. ( 3 SAYILI GEKAP GN. TB.) 2020/1.DÖNEM (1-2-3-4-5-6.AYLAR ) BEYAN VE ÖDEME SON GÜN 31.07.2020

2020/2.DÖNEM (7-8-9-10-11-12.AYLAR ) BEYAN VE ÖDEME SON GÜN 31.01.2021