Coronavirüs salgını dolayısıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nca vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca da aylık prim Hizmet belgesi uygulamalarında değiştirilen beyan, ödeme, bildirim ve yükleme sürelerine göre yeni vergi takvimi

 

Vergi /

SGK

Ödevi Ayı

 

 

Vergi Ödevi

Yasal Beyanname / Bildirim Süresi

 

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Süresi

 

Uzatılan Ödeme Tarihi

 

 

Yasal Düzenleme ve Kapsamı

 

 

 

 

 

 

 

Mart

2020

 

2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

 

31.03.2020

 

31.03.2020

 

30.04.2020

 

30.04.2020

125 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri / Tüm Gelir Vergisi Mükellefleri

 

 

 

2020 Şubat KDV Beyannamesi

 

 

 

26.03.2020

 

 

 

26.03.2020

 

 

 

28.04.2020

 

 

 

28.04.2020

Önce 126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 24.04.2020 / Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri /

Sonra 129 No.lu Vergi Usul Kanunu

Sirküleri

 

 

2020 Şubat Ba/Bs Bildirimleri

 

 

31.03.2020

 

 

-

 

 

30.04.2020

 

 

-

126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri / Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Gelir Vergisi Mükellefleri 2019/Aralık Defter Beratı Yükleme Süresi

 

31.03.2020

 

-

 

30.04.2020

 

-

126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri / Tüm Gelir Vergisi Mükellefleri

2020/Şubat    Ayı   Aylık   Prim                     Hizmet Belgesi

 

23.03.2020

 

31.03.2020

 

-

 

-

 

 

 

Vergi /

SGK

Ödevi Ayı

 

 

Vergi Ödevi

Yasal Beyanname / Bildirim Süresi

 

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Süresi

 

 

Uzatılan Ödeme Tarihi

 

 

Yasal Düzenleme ve Kapsamı

 

 

 

 

 

 

 

Nisan

2020

 

 

2020/Mart KDV Beyannamesi

 

 

27.04.2020

 

 

27.04.2020

 

 

28.04.2020

 

 

28.04.2020

129 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında dışında olanlar

 

2020/Mart Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

 

 

27.04.2020

 

 

27.04.2020

 

 

-

 

 

-

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında dışında olanlar

 

2020/Mart KDV Beyannamesi

 

27.04.2020

 

27.04.2020

 

27.07.2020

 

27.10.2020

 

 

 

 

 

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

2020/Mart Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

 

27.04.2020

 

27.04.2020

 

27.07.2020

 

27.10.2020

 

2020/Mart Ba/Bs Bildirimleri

 

30.04.2020

 

 

27.07.2020

 

-

 

2020/Ocak Defter Beratı Yükleme Süresi

 

 

30.04.2020

 

 

 

27.07.2020

 

 

-

 

 

2019/Aralık Mücbir Sebepler Kapsamında Olan Kurumlar Vergisi Mükellefleri Defter Beratı Yükleme Süresi

 

 

30.04.2020

 

 

 

27.07.2020

 

 

-

 

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

 

 

30.04.2020

 

 

30.04.2020

 

 

01.06.2020

 

 

01.06.2020

 

127 No.lu Vergi Usul Kanunu

Sirküleri

/ Tüm Kurumlar Vergisi Mükellefleri

2020/Ocak Defter Beratı Yükleme Süresi

 

30.04.2020

 

 

01.06.2020

 

 

128 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri

2019/Aralık Mücbir Sebepler Kapsamında Olmayan Kurumlar Vergisi Mükellefleri Defter Beratı Yükleme Süresi

 

 

30.04.2020

 

 

 

01.06.2020

 

 

-

Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Kaydedilmesi Gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Alış ve Giderler ile Satış ve Hasılatlara İlişkin Kayıt Süresi

 

 

 

 

30.04.2020

 

 

 

 

 

31.07.2020

 

 

 

 

-

 

 

128 No.lu Vergi Usul Kanunu

Sirküleri

 

 

 

 

2020/Mart Ayı Aylık Prim Hizmet Belgesi

 

 

 

24.4.2020

 

 

 

30.4.2020

 

 

 

27.4.2020

 

02.11.2020

(Erteleme kapsamındaki işyerleri için)

 

 

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle erteleme

 

Pilot iller 2020/Mart Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin SGK Kısmı

 

 

 

27.4.2020

 

 

 

30.4.2020

 

 

 

-

 

02.11.2020

(Erteleme kapsamındaki işyerleri için)

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2/4/2020 Tarihli ve 5157380 Sayılı Genel yazısı

 

 

Vergi /

SGK

Ödevi Ayı

 

 

Vergi Ödevi

Yasal Beyanname / Bildirim Süresi

 

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Süresi

 

 

Uzatılan Ödeme Tarihi

 

 

Yasal Düzenleme ve Kapsamı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayıs

2020

 

 

2020/Nisan KDV Beyannamesi

 

 

27.05.2020

 

 

27.05.2020

 

 

-

 

 

-

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında dışında olanlar

 

2020/Nisan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

 

 

27.05.2020

 

 

27.05.2020

 

 

-

 

 

-

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında dışında olanlar

 

2020/Nisan KDV Beyannamesi

 

27.05.2020

 

27.05.2020

 

27.07.2020

 

27.11.2020

 

 

 

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

2020/Nisan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

 

27.05.2020

 

27.05.2020

 

27.07.2020

 

27.11.2020

 

2020/Nisan Ba/Bs Bildirimleri

 

01.06.2020

 

 

27.07.2020

 

-

2020/Şubat Defter Beratı Yükleme Süresi

 

01.06.2020

 

 

27.07.2020

 

-

 

 

2020/Şubat Defter Beratı Yükleme Süresi

 

 

01.06.2020

 

 

 

01.06.2020

 

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri

 

 

 

 

2020/Nisan Ayı Aylık Prim Hizmet Belgesi

 

 

25.5.2020

 

 

1.6.2020

 

 

-

30.11.2020

(Erteleme kapsamındaki işyerleri için)

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2/4/2020 Tarihli ve 5157380 Sayılı Genel yazısı

 

Pilot iller 2020/Nisan Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin SGK Kısmı

 

 

 

27.5.2020

 

 

 

1.6.2020

 

 

 

-

 

30.11.2020

(Erteleme kapsamındaki işyerleri için)

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2/4/2020 Tarihli ve 5157380 Sayılı Genel Yazısı

 

 

Vergi /

SGK

Ödevi Ayı

 

 

Vergi Ödevi

Yasal Beyanname / Bildirim Süresi

 

Yasal Ödeme Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Süresi

 

 

Uzatılan Ödeme Tarihi

 

 

Yasal Düzenleme ve Kapsamı

 

 

 

 

 

 

 

Haziran

2020

 

 

2020/Mayıs KDV Beyannamesi

 

 

26.06.2020

 

 

26.06.2020

 

 

-

 

 

-

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında dışında olanlar

 

2020/Mayıs Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

 

 

26.06.2020

 

 

26.06.2020

 

 

-

 

 

-

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında dışında olanlar

 

2020/Mayıs KDV Beyannamesi

 

26.06.2020

 

26.06.2020

 

27.07.2020

 

28.12.2020

 

 

 

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

 

2020/Mayıs Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

 

 

26.06.2020

 

 

26.06.2020

 

 

27.07.2020

 

 

28.12.2020

 

2020/Mayıs Ba/Bs Bildirimleri

 

30.06.2020

 

 

27.07.2020

 

-

               

 

 

 

 

 

2020/Mart Defter Beratı Yükleme Süresi

 

 

 

30.06.2020

 

 

 

 

27.07.2020

 

 

 

-

 

 

 

2020/Mart Defter Beratı Yükleme Süresi

 

 

30.06.2020

 

 

 

30.06.2020

 

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri

 

 

2020/Mayıs ayı aylık prim Hizmet belgesi

 

 

23.6.2020

 

 

30.06.2020

 

 

-

31.12.2020

(Erteleme kapsamındaki işyerleri için)

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2/4/2020 Tarihli ve 5157380 Sayılı Genel yazısı

 

 

Pilot iller 2020/Mayıs ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin SGK kısmı

 

 

26.6.2020

 

 

30.6.2020

 

 

-

31.12.2020

(Erteleme kapsamındaki işyerleri için)

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2/4/2020 Tarihli ve 5157380 Sayılı Genel yazısı

 

NOTLAR:

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları

  1. Ticari, zirai ve serbest mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,
  2. Kurumlar vergisi mükelleflerinden korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende, Sağlık Hizmetleri, Mobilya İmalatı, Demir Çelik Ve Metal Sanayii, Madencilik Ve Taş Ocakçılığı, Bina İnşaat Hizmetleri, Endüstriyel Mutfak İmalatı, Otomotiv İmalatı Ve Ticareti İle Otomotiv Sanayii İçin Parça Ve Aksesuar İmalatı, Araç Kiralama, Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik Ve Ulaşım, Sinema Ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler, Matbaacılık Dahil Kitap, Gazete, Dergi Ve Benzeri Basılı Ürünlerin Yayımcılık Faaliyetleri, Tur Operatörleri Ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri, Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri, Tekstil Ve Konfeksiyon İmalatı Ve Ticareti, Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri, sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler.
  3. Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler, (yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler)
  4. 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24.3.2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.

Bu kapsamda mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatıldı.

65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmamaya gerek bulunmamaktadır.

Saygılarımızla…

TÜRMOB