SON GÜN

BEYANNAME & BİLDİRİM

10.12.2020

16-30 Kasım/2020 Dönemi Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödemesi son gün

15.12.2020

Kasım/2020 Dönemi Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV beyanı ve ödemesi son gün

15.12.2020

Kasım/2020 Dönemi Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV beyanı ve ödemesi son gün

15.12.2020

Kasım/2020 Dönemi Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV (Tescile Tabi Olmayanlar) beyanı ve ödemesi son gün

15.12.2020

Kasım/2020 Dönemi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin beyanı ve ödemesi son gün

15.12.2020

Kasım/2020 Dönemi Özel İletişim Vergisinin beyanı ve ödemesi son gün

25.12.2020

1-15 Aralık/2020 Dönemi Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV beyanı ve ödemesi son gün

28.12.2020

Kasım/2020 Dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Beyanı ve Tahakkuk eden Vergilerin Ödemesi için son gün

28.12.2020

Kasım/2020 Dönemi KDV Beyannamesi verilmesi ve ödemesi için son gün

28.12.2020

Kasım/2020 Dönemi Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Damga Vergisi Beyanı verilmesi ve ödemesi için son gün

28.12.2020

Mayıs/2020 Dönemi Katma Değer Vergisinin Ödemesi son gün

(518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

28.12.2020

Mayıs/2020 Dönemi Muhtasar Beyanname ödemesi son günü

(518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre Mücbir sebep kapsamında olanlar)

 

31.12.2020

Mayıs/2020 Dönemi SGK VE BAĞ- KUR Primlerinin Ödemesi son gün (Mücbir sebep kapsamında olanlar)

31.12.2020

Kasım/2020 Dönemi Turizm Payının beyanı ve ödemesi son gün

31.12.2020

Kasım/2020 Dönemi BA-BS Formlarının Verilmesi son günü

31.12.2020

Kasım/2020 dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile tahakkuk eden SGK Primlerinin ödemesi için son gün

31.12.2020

Eylül/2020 Dönemi Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi için son gün

31.12.2020

2021 Yılında kullanılacak olan yasal defterlere ilişkin açılış tasdiki yaptırılması için son gün

31.12.2020

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu başvuru süresi son gün

İSMMMO