1 Ocak 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28515

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/4133
Ekli “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 28/12/2012 tarihli ve 3980 sayılı yazısı üzerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI