Değerli Meslek Mensubumuz,

13.01.2021 tarih ve 31363 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun;

a) Geçici 24.md/I.fıkrasında,
b) Geçici 27.md/(a)(b)(c) bentlerinde
c) Geçici 28.md/I. ve II. fıkralarında,

belirtilen destek tutarının 2021 ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) arttırılmasına karar verilmiştir.

2021/Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere;

NAKDİ ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ GÜNLÜK ÖDEME TUTARI : 47,70 TL

NAKDİ ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ AYLIK ÖDEME TUTARI : 1.431,00 TL

7256 SAYILI KANUN İLE DÜZENLENEN GÜNLÜK DESTEK TUTARLARI ;

4447 sayılı Kanun geçici 27 nci maddesi birinci fıkrası;

a) 17256 teşvik günlük tutarı………53,67 TL

b) 7256 sayılı Kanun kapsamında ödenecek NÜD....... 47,70 TL

c) 7256 sayılı Kanun kapsamında talebi reddedilen için ödenecek günlük tutar...................................................... 41,74 TL

4447 sayılı Kanun geçici 28 inci maddesi ;

I. Fıkra : 27256 teşvik günlük tutarı.................. 53,67 TL

II. Fıkra : 7256 sayılı Kanun kapsamında ödenecek NÜD……………47,70 TL

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Yücel Akdemir Başkan

İSMMMO