126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan beyannameler

Vergi

Ödevi

Vergi Ödevi

Yasal

Beyanname / Bildirim Süresi

Yasal

Ödeme

Uzatılan Beyanname /

Uzatılan

Ödeme

İlgili Yasal

Ayı

 

Tarihi

Bildirim Süresi

Tarihi

Düzenleme

 

2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

31.03.2020

31.03.2020

30.04.2020

30.04.2020

 

 

2020 /Şubat KDV Beyannamesi

26.03.2020

26.03.2020

24.04.2020

24.04.2020

126 No.lu

Mart

 

 

 

 

 

Vergi Usul

2020

2020 Şubat Ba/Bs Bildirimleri

31.03.2020

-

30.04.2020

-

Kanunu

Sirküleri

 

Şubat / 2020 Damga vergisi beyanı ve ödemesi

26.03.2020

 

Uzatılmadı

 

 

 

Gelir Vergisi Mükellefleri 2019/Aralık Defter Beratı Yükleme Süresi

31.03.2020

-

30.04.2020

-

 

 

Vergi

Ödevi

Ayı

Vergi Ödevi

Yasal

Beyanname / Bildirim Süresi

Yasal

Ödeme

Tarihi

Uzatılan Beyanname / Bildirim Süresi

Uzatılan

Ödeme

Tarihi

İlgili Yasal Düzenleme

 

2020/Mart KDV Beyannamesi

27.04.2020

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

 

 

2020/Mart Muhtasar Beyanname

27.04.2020

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

 

 

2020/Mart Ba/Bs Bildirimleri

30.04.2020

 

27.07.2020

-

 

Nisan

2020

Mart /2020 Damga vergisi beyanı ve ödemesi

27.04.2020

 

Uzatılmadı

 

 

 

2020/Ocak Defter Beratı Yükleme Süresi

30.04.2020

 

27.07.2020

-

 

 

2019/Aralık Kurumlar Vergisi Mükellefleri Defter Beratı Yükleme Süresi

30.04.2020

M

27.07.2020

-

518 Sıra

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

30.04.2020

30.04.2020

Uzatılmadı

Uzatılmadı

No.lu Vergi Usul

 

2020/Nisan KDV Beyannamesi

27.05.2020

27.05.2020

27.07.2020

27.11.2020

Kanunu

Genel

Tebliği

 

2020/Nisan Muhtasar Beyanname

27.05.2020

27.05.2020

27.07.2020

27.11.2020

 

i

2020/Nisan Ba/Bs Bildirimleri

01.06.2020

 

27.07.2020

-

 

Mayıs

2020

Nisan /2020 Damga vergisi beyanı ve ödemesi

27.05.2020

 

Uzatılmadı

 

 

 

2020/Şubat Defter Beratı Yükleme Süresi

01.06.2020

 

27.07.2020

-

 

 

2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksidi

01.06.2020

 

Uzatılmadı

 

 

 

2020/Mayıs KDV Beyannamesi

26.06.2020

26.06.2020

27.07.2020

28.12.2020

2020/Mayıs Muhtasar Beyanname

26.06.2020

26.06.2020

27.07.2020

28.12.2020

Mayıs /2020 Damga vergisi beyanı ve ödemesi

26.06.2020

 

Uzatılmadı

 

2020/Mayıs Ba/Bs Bildirimleri

30.06.2020

vC

27.07.2020

-

2020/Mart Defter Beratı Yükleme Süresi

30.06.2020

vV

27.07.2020

-

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

I- ) 126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları aşağıdaki gibidir:

Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri

II- ) 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan

mükellef grupları aşağıdaki gibidir:

1)    Ticari, zirai ve serbest mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

2)    Kurumlar vergisi mükelleflerinden korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende, Sağlık Hizmetleri, Mobilya İmalatı, Demir Çelik Ve Metal Sanayii, Madencilik Ve Taş Ocakçılığı, Bina İnşaat Hizmetleri, Endüstriyel Mutfak İmalatı, Otomotiv İmalatı Ve Ticareti İle Otomotiv Sanayii İçin Parça Ve Aksesuar İmalatı, Araç Kiralama, Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik Ve Ulaşım, Sinema Ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler, Matbaacılık Dahil Kitap, Gazete, Dergi Ve Benzeri Basılı Ürünlerin Yayımcılık Faaliyetleri, Tur Operatörleri Ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri, Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri, Tekstil Ve Konfeksiyon İmalatı Ve Ticareti, Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri, sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler.

3)    Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler, (yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler)

4)    65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24.3.2020 tarih itibarıyla geçerli olan "Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.

Bu kapsamda mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanna birimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatıldı.

65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmamaya gerek bulunmamaktadır.

III- Mücbir sebep dolayısıyla olmasa da 2872 sayılı Kanunun ek 11 ’inci maddesinin Hazine ve Maliye

Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin aylık beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak yeniden belirlendi. Ocak-Haziran/2020 dönemine ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 31.07.2020 günü Cuma gününe kadar verilecek ve aynı süre içerisinde ödenecektir.

Saygılarımızla...

TÜRMOB