Sigortalının kısa çalışma yaptığı dönemde,

1- Sadece kısa çalışma nedeniyle eksik gün bildirilecekse "18-Kısa Çalışma Ödeneği"

2- Kısa çalışma ile birlikte başka bir nedenle ayrıca eksik gün varsa, "27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer" Nedenler seçilerek bildirge verilmelidir.

İSMMMO