22 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30896

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/205] Karar Tarihi: 17.09.2019

Kararın Konusu: Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil)’ın Yayımlanması

660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından “International Code of Ethics for Professional Accountants- induding International Independence Standards ” başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil)’ın yayımlanmasına karar verilmiştir.

Devamı İçin Tıklayınız