E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DUYURUSU

29/04/2020

Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 126 ve

128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleriyle elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme sürelerinde değişiklik yapılarak 31/03/2020, 30/04/2020, 31/05/2020 ve 30/06/2020 olan normal süreler, ilgili düzenlemelerinde belirtilen tarihlere uzatılmış olup normal ve uzatılmış süreleri belirtmek üzere aşağıdaki bilgilendirici tablo hazırlanmıştır.

AYLIK / 3 AYLIK

SEÇENEĞİ

DÖNEM

E-DEFTER UYGULAMASINA DAHİL OLAN MÜKELLEF TÜRLERİ

NORMAL SÜRESİ

UZAYAN SÜRE

İLGİLİ MEVZUATI

 

 

2019 YILI AYLARI İÇİN AYLIK

YÜKLEME YAPILIR

 

 

ARALIK 2019 -

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

31 MART 2020 SALI

30 NİSAN 2020 PERŞEMBE

126 SIRA NOLU VERGİ USUL

KANUNU SİRKÜLERİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRENLER)

30 NİSAN 2020 PERŞEMBE

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL

KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRMEYENLER)

30 NİSAN 2020 PERŞEMBE

1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

128 SIRA NOLU VERGİ USUL

KANUNU SİRKÜLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 YILI AYLARI İÇİN AYLIK BERAT YÜKLEME

TERCİHİNDE BULUNANLAR

 

 

 

OCAK 2020 -

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(518 SN VUK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDADIRLAR)

 

30 NİSAN 2020 PERŞEMBE

 

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRENLER)

30 NİSAN 2020 PERŞEMBE

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL

KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRMEYENLER)

30 NİSAN 2020 PERŞEMBE

1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

128 SIRA NOLU VERGİ USUL

KANUNU SİRKÜLERİ

 

 

 

ŞUBAT 2020 -

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(518 SN VUK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDADIRLAR)

 

31 MAYIS 2020 PAZAR

 

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRENLER)

31 MAYIS 2020 PAZAR

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL

KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRMEYENLER)

 

31 MAYIS 2020 PAZAR

31 MAYIS 2020 TARİHİNİN HAFTA SONU OLMASI NEDENİYLE

1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

 

GENEL ESASLAR

 

 

 

MART 2020 -

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(518 SN VUK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDADIRLAR)

 

30 HAZİRAN 2020 SALI

 

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRENLER)

30 HAZİRAN 2020 SALI

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL

KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRMEYENLER)

30 HAZİRAN 2020 SALI

30 HAZİRAN 2020 SALI

GENEL ESASLAR

 

 

2020 YILI AYLARI İÇİN ÜÇ AYLIK BERAT YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

 

 

OCAK, ŞUBAT, MART 2020

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(518 SN VUK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDADIRLAR)

 

31 MAYIS 2020 PAZAR

 

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRENLER)

31 MAYIS 2020 PAZAR

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL

KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRMEYENLER)

 

31 MAYIS 2020 PAZAR

31 MAYIS 2020 TARİHİNİN HAFTA SONU OLMASI NEDENİYLE

1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

 

GENEL ESASLAR

Duyurulur.