1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile getirilen “Geçici Vergi Dönemleri”itibariyle e-Defter oluşturma ve Berat Dosyalarını yükleme imkanından yararlanmak isteyen, normal hesap dönemine tabi mükelleflerimizin“e-Defter Uygulaması”üzerinden tercih bildirimlerini yapmaları için son tarih 31.01.2020’dir.

Bu tarihe kadar tercih bildiriminde bulunmayan mükelleflerimiz eskiden olduğu gibi “aylık dönemler” itibariyle yüklemeye devam edeceklerdir.

Duyurulur.

GİB