Özet: 18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) in 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında, yeni beyannameye uygun olarak 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Ek-3 "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile Ek-4 "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”nin değiştirildiği belirtilmişti.

Meslek mensuplarımızın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ’ni gönderilebilmeleri için “Elektronik Beyanname ÖZET  Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile “Elektronik Beyanname

Aracılık Sözleşmesi”ni 18.02.2017 tarihinden sonra yenilemiş olmaları ve yenilenen sözleşmeleri internet vergi dairesi aracılığıyla sisteme girmeleri gerekmektedir.

Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" ve "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) ile değiştirilmiş hallerini imzalamış ve sisteme girmiş meslek mensuplarının ise söz konusu sözleşmeleri yenilemelerine gerek bulunmamaktadır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB