Özet : Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ile 7186 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 90’ncı madde ile ilgili açıklamalar yapıldı.

Yurtdışı Varlıklar

getirilmelidir.

%1 oranında tarh edilen vergi, söz konusu beyan süresi içerisinde banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecektir.

bildirim değeri üzerinden %1 oranında hesaplanan tutarın ödenmemesi durumunda, banka veya aracı kurumların söz konusu bildirimi alma zorunluluğu yoktur.

Yurt İçi Varlıklar

vergi dairelerince %1 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB