İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi mükellefler için ”Excel” aracılığıyla toplu gelir belgesi eklenmesinde en fazla 500 kayıt sınırı getirilmiştir.

Defter Beyan