KUYUMCULAR İÇİN FATURA DÜZENLEME SINIRI 4.200 TL OLARAK BELİRLENDİ

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme sınırı, 2020 yılı için 4200 TL olarak belirlendi.

Bu mükelleflerin beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi başka faaliyetlerinin de olması, kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımına ilişkin yükseltilmiş fatura düzenleme sınırından yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir. Ancak bu diğer faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından 2020 yılı için 1.400 TL'lik sınır dikkate alınacaktır.

Ayrıca fatura düzenleme sınırındaki değişikliğin, kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımlarını , 379, 385 ve 424 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklandığı şekilde belgelendirmek zorunda olanların; bu kapsamda düzenlemek zorunda oldukları "Kıymetli Maden Alım Belgesi", ile "Kıymetli Maden Satım Belgesi" düzenlemelerine bir etkisi bulunmamaktadır.

4 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 514 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde; kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından 213 sayılı Kanunun 232'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, mezkûr fıkrada yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Bu tutar, 2020 yılı için 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 513 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde 1.400 TL olarak belirlenmişti.

Buna göre bu tutar kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme sınırı, 2020 yılı için 4200 TL'dir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB