4857 sayılı İş Kanunun geçici 10'uncu maddesinde belirtilen;

FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ

30/12/2020    tarihli    31350    sayılı    Resmî    Gazete’    de    yayımlanan   3344    numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

1- 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/01/2021 tarihinden 17/03/2021 tarihine,

2- İşverenin işçilerini ücretsiz izne çıkarma yetkisi 17/01/2021 tarihinden 17/03/2021 tarihine, Uzatılmıştır.

Buna bağlı olarak, nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi de 17/3/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla…

TÜRMOB