"Damga Vergisi Defteri"nde "açıklama" ve "adres" alanlarına bilgi girişi ihtiyarı hale getirilmiştir