Başkanlık Makamının 11.11.2019 tarihli Olurları ile, muhasebe birim kodu "045251" olan Manisa İli Alaybey Vergi Dairesi Müdürlüğü adı Şehit Cihan Güneş Vergi Dairesi Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle BDP'de (045251) koduyla yer alan Alaybey Vergi Dairesi Müdürlüğü kaldırılmış, yerine yine (045251) koduyla Şehit Cihan Güneş Vergi Dairesi Müdürlüğü eklenmiştir. Mükelleflerimizin BDP'yi güncellemeleri gerekmektedir.

DEFTER BEYAN