YURTDIŞI BORÇLANMA TALEPLERİNDE "RA, RZ, EA, EZ" KODU İLE YAPILAN POSTA BAŞVURULARINDA POSTAYA VERİLİŞ TARİHİ SGK'YA BAŞVURU VEYA VERİLİŞ TARİHİ KABUL EDİLECEKTİR

Özet : Yurtdışından posta yolu ile yapılan yurt dışı borçlanma başvurularında, RA, RZ, EA ve EZ kodu ile gönderilen postalarla, Alman Posta İdaresine dahil DHL' den belirtilen kodlarla gönderilen postaların postaya veriliş tarihleri, SGK' ya başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilmiştir.

acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya veya kargoya verildiği tarih; başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilir." hükmü yer almaktadır.

YURTDIŞI BOÇLANMA BAŞVURULARINDA POSTAYLA YAPILAN MÜRACAATLARIN DURUMU

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin "Başvuru veya bildirimin şekline göre itibar edilen tarih" başlıklı 124 üncü maddesinde, "Adi posta veya Kuruma doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerde,başvuru veya bildirimin Kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya veya kargoya verildiği tarih; başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilir." hükmü yer almaktadır

"Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"da yapılan düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2019 tarihine kadar yurtdışından posta yolu ile yapılan başvurularda ciddi oranda artış olması üzerine SGK ilgili mevzuat bölümünde belirtilen düzenlemeyle konuya açıklık getirmiştir.

Dünya Posta Birliği Mevzuatına göre taahhütlü gönderilerin barkod aralığı sadece RA ila RZ kodu (RR123456789DE gibi) ile, Acele Posta Gönderisi (APG) gönderilerinin barkod aralığının sadece EA ila EZ kodu (ED123456789BE gibi) ile başlamaktadır. PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmelikte "Yurtdışı Acele Posta Gönderisi" en hızlı posta taşımacılığı ve dağıtımı ile alıcısına ulaştırılan yurt dışı acele posta gönderisi, olarak tanımlanmıştır.

Buna göre;

Yurt dışından RA ila RZ kodu ile gönderilen postaların taahhütlü gönderi olması, EA ila EZ kodu ile gönderilen postaların acele posta gönderisi olması sebebiyle bu kodlarla gönderilen postaların postaya veriliş tarihleri, SGK' ya başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca DHL'nin Alman Posta İdaresine dahil olması nedeniyle buradan gelen postalarda yukarda belirtilen kodların yer alması durumunda bu gönderiler de taahhütlü veya Acele Posta Gönderisi olarak kabul edilmiştir.

Saygılarımızla.

TÜRMOB