2000 Öncesi SSK Emeklisinin Aylık Hesabı
(17.01.2022)
1954 doğumluyum. 1 Şubat 1999 tarihinde 8.126 prim günü, 15.175 gösterge ve yüzde 63 aylık bağlama oranı ile emekli oldum...

1954 doğumluyum. 1 Şubat 1999 tarihinde 8.126 prim günü, 15.175 gösterge ve yüzde 63 aylık bağlama oranı ile emekli oldum. Fakat aynı dönemlerde emekli olan tanıdıklarımla benim maaşım arasında ciddi farklar bulunmakta. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok memnun olacağım. A. Arif Kozlu

1 Ocak 2000 tarihinden önce 4/a (SSK) statüsünden emekli olanların aylıkları, katsayı esasına dayalı gösterge sistemine göre (gösterge x katsayı x aylık bağlama oranı) formülüyle hesaplanıyordu. Bu formülde gösterge, geriye doğru son 10 yıllık (veya 5 yıllık) prime esas kazançlar esas alınarak hesaplanan ortalama yıllık kazanca göre belirleniyordu. Katsayı olarak, emeklilik tarihinde geçerli olan memur maaş katsayısı esas alınıyordu.

Aylık bağlama oranın tespitinde ise emekli aylığı hesabında gösterge tablosu esas alınanlar için yüzde 60, üst gösterge tablosu esas alınanlar için derece ve kademesine göre yüzde 50 ile 59 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınıyordu.

Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranı 5000 prim günü için olup, emeklilik başvuru tarihi itibarıyla 5000 günden sonraki her 240 gün için yüzde 1 artırılıp, 5000 günden az olan her 240 gün için yüzde 1 eksiltiliyor. 240 günden arta kalan gün için hesaplama yapılmıyor. Ayrıca sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonraki her tam yaş için yüzde 1 artırılıyor.

Prime esas kazançlarınız yüksek olduğundan göstergeniz üst gösterge tablosundan, en yüksek gösterge olan 15.175 olarak belirlenmiş. 15.175 gösterge karşılığı derece ve kademeniz, 1. derecenin 10. kademesi; buna göre taban aylık bağlama oranınız yüzde 50 olur. Emekli olduğunuz tarihte yaşınız 55'ten büyük olmadığından taban aylık bağlama oranınıza yaşa bağlı ilave yapılmaz, 5000 günü aşan 3126 gün için 13 puan eklenir, 240 günden arta kalan prim gününüz dikkate alınmaz. Buna göre de toplam aylık bağlama oranınız (50+13) 63 olur.

Sonuç itibarıyla emekli aylığınızın hesabında esas alınan aylık bağlama oranınız doğru, göstergeniz tavan gösterge, memur maaş katsayısı sabit. Emekli aylığı kıyaslaması yaparken bu üç parametreyi de karşılaştırmalısınız. Buna rağmen şüpheniz devam ederse, SGK'ya emekli aylığınızın hesabında hata olup olmadığını yazılı olarak sorabilirsiniz.

İşsizlik ödeneği emekli aylığını etkiler mi?

Aralık 2022'de emekli olmaya hak kazanacağım. Sigortalı olarak çalışmaktayken bu ay işten çıkarıldım. İşsizlik parası için İŞKUR'a başvurursam, alacağım işsizlik parası yıl sonunda almam gereken emekli maaşı tutarını olumsuz yönde etkiler mi? Mehmet Karslıer

İşsizlik ödeneği, sigortalının prime esas kazancı üzerinden sigortalı ve işveren tarafından ödenen işsizlik sigortası primlerinin karşılığı olarak yapılan bir ödeme olup, alınan işsizlik ödeneği bağlanacak emekli aylığı tutarını olumsuz etkilemez.Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi