Ücretsiz İzinde Çalışma Olur Mu?
(16.09.2020)
PANDEMİ sonrası fesih yasağı ile birlikte işverene tek taraflı ücretsiz izin hakkı verildi. Ancak çalışana da destek...

Ücretsiz İzne Çıkana 1.170 TL Maaş 

PANDEMİ sonrası fesih yasağı ile birlikte işverene tek taraflı ücretsiz izin hakkı verildi. Ancak çalışana da destek ödemesine başlandı.
Ücretsiz izinle ilgili tüm soruların cevapları şöyle:

● Kimler ücretsiz izne ayrılacak?
Mevzuatımıza göre ücretsiz izin hem işçi hem işverenin anlaşması ile oluyor. Ancak yeni düzenleme ile işveren ücretsiz izne tek taraflı olarak gönderebilecek. Bunun yanında işten atılma da yasaklandı.

● Tek taraflı ücretsiz izin çalışana hangi hakları sağlıyor?
Çalışanlara izin süresince her ay brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar ( 1.177,20 TL) nakdi destek ödemesi yapılıyor. İşçinin iş akdi askıda olduğu için fesih yapılmıyor.
GSS primleri yatırılıyor.

● Kısa çalışma imkanı varsa, ücretsiz izin olur mu?
Eğer işyerinde üretim tamamen ya da kısmen durmuşsa önce kısa çalışma ödeneğine başvurulacak. Bu imkan varsa, işçi ücretsiz izne zorlanamaz.

● Ücretsiz izin, yıllık izin hesabı ve kıdem süresinde kullanılabilir mi?
Normal şartlarda ücretsiz izin, kıdem ve yıllık ücretli izin hesabında kullanılamıyor.
Ancak tek taraflı izin İş Kanunu'nun 55. maddesinin j bendi gereğince yıllık ücretli izin ve kıdem hesabında kullanılabilecek.

● Kimler ücret desteği alabilecek?
Şartları sağlayamadıkları için işsizlik maaşı alamayanlar ve tek taraflı ücretsiz izne ayrılan çalışanlar ücret desteğinden yararlanacak.
Kısa çalışma ödeneği alanlar ve emekli çalışanlar destekten yararlanamıyor.

● Ücretsiz izinde çalışma olur mu?
Ücretsiz izne ayrılan işçiye hem ücret desteği alıp hem de çalıştıran işverenlere idari para cezaları 4 kat olarak uygulanıyor.

● Başvuru nereye yapılacak?
Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, "https://uyg.sgk. gov.tr/IsverenSistemi" internet adresinden işverenlerce yapılır.

● İşsizlik ödeneği alamayan da başvurabilir mi?
15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir.

● Ödemelerin süresi nasıl belirlenir?
Nakdi ücret desteğinin süresi, ücretsiz izin süresince devam ediyor. Cumhurbaşkanı tarafından 4857 sayılı Kanun'un geçici 10'uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacak.

● Paralar ne zaman ödeniyor?
SGK, nakdi ücret desteği kapsamında işverenler tarafından yapılan beyana bağlı bilgileri aylık olarak bildirilen ücretsiz iznin yapıldığı ayı takip eden ayın 5'ine kadar İŞKUR'a bildirir. İŞKUR, bu verileri esas alarak nakdi ücret desteklerini her ayın 8'inde ödemeye başlar..Kaynak: Faruk Erdem / Ahaber