AGİ’ler Çalışanlara Ödenmiyor / Hüseyin İrfan Fırat
(14.01.2020)
SORU: Bildiğim kadarıyla asgari geçim indirimi (AGİ) ödemelerini firmalar kişilere yapıyor, sonrasında devlet de işverene...

SORU: Bildiğim kadarıyla asgari geçim indirimi (AGİ) ödemelerini firmalar kişilere yapıyor, sonrasında devlet de işverene geri ödeme yapıyor. Ama bazı firmalar bunu çalışanlarına hiç ödemiyor, bu durumda ne yapılması gerekir?

YANIT: Devlet tarafından çalışanlara, 2007 yılında kaldırılan vergi iadesine ikame olarak getirilen AGİ uygulaması 13 yıldır çalışma hayatımızdaki yerini korumaktadır. Bu uygulamadan çalışarak ücret geliri elde eden tüm çalışanlar yararlandırılmak zorundadır. Yani bir başka deyişle bu uygulama işverenin inisiyatifinde olan bir uygulama değil, devlet tarafından tüm çalışanlara sağlanmış bir haktır. Bir çalışanın bu uygulamadan yararlandırılmaması durumunda işveren usulsüz olarak vergi zıyaına sebebiyet vereceğinden cezalı duruma düşer. Çünkü işveren AGİ’yi o ay ödeyeceği vergiden düşerek çalışanlara ödemektedir. Bu ödemenin çalışanlara yapılmaması durumunda vergiden düşülen tutar işverenin kasasına girer. Dolayısıyla şayet sizin işyerinizde de böyle bir durum söz konusu ise konuyu işyerinizin bağlı bulunduğu vergi dairesine iletebilir, şikâyette bulunabilirsiniz.

AGİ’nin işçiye ücretin içinde değil de ayrıca ödenmesinin gerektiği, aşağıdaki yüksek yargı kararı ile de sabittir:

“Asgari geçim indirimi ücret olmadığı gibi ücretin eki de değildir. Asgari geçim indirimi bireyin ya da ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Bu nedenle asgari geçim indirimi net ücrete ya da brüt ücrete ilave edilemez, aynı şekilde asgari geçim indirimi giydirilmiş ücret tespit edilirken çıplak ücrete giydirilecek bir kazanç unsuru da değildir.” (*) Y.9.H.D. E. 2015/28028 K.2019/1811 T.21.01.2019Kaynak: Birgün