15 Haziran 2024 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 32577

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01Z24547]
Karar Tarihi: 12/6/2024

Konu: BOBİFRS Büyük işletmeye ilişkin Değişikliklerin Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin 9’uncu maddesi uyarınca Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) oluşturulurken esas alman “Önce Küçükleri Düşün” yaklaşımının muhafaza edilmesi ve orta büyüklükteki işletmelerin asgari maliyetlerle finansal tablolarını hazırlamaları için BOBİ FRS’nin Büyük işletme başlığı madde 5’te yer alan büyük işletme hadlerinde değişiklik yapılmasına ve söz konusu değişikliklerin yayımlanmasına karar verilmiştir.

BOBİ FRS Büyük İşletmeye İlişkin Değişiklikler

Büyük işletme başlığı madde 5!teki ölçütler değiştirilmiştir. Silinen metin üzeri çiziii olarak, yeni eklenen metin ise altı çizili olarak gösterilmiştir,_________ _____

Büyük İşletme

a)    Aktif toplamı 400 milyon ve üstü Türk Lirası.

b)    Yıllık net satış hasılatı 800 milyon ve üstü Türk Lirası

a)    Aktif toplamı 200 milyon ve üstü Türk Lir-ast

b)    Yıllık net satış has-ılatı >100 milyon ve üstü Türk Lirası

Yürürlük Tarihi ve Geçiş Çizelgesi

YT3. Haziran 2024’te yayımlanan BOBİ FRS Büyük İşletmeye İlişkin Değişiklikler 1/1/2024 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.