T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :    E-70660756-206.16.01-96087504                                             30.05.2024

Konu  :    Tecil İşlemlerine İlişkin Değişiklikler

GENELGE 2024/8

Yönetim Kurulunun 30.05.2024 tarihli ve 2024/164 sayılı kararıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesinin Usul ve Esaslarında bazı değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin iş ve işlemler, aşağıda açıklanan şekilde yürütülecektir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ