2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak, kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat elde edenlerin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Hazır Beyan Sistemi Broşürü yayınlandı.

Hazır Beyan Sistemi Broşürü için tıklayınız.