Tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, e-Tebligat Sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesi işlemine yönelik hazırlanan, Elektronik Tebligat (e-Tebligat) Sistemi Broşürü güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

 Söz konusu Broşürde;

gibi konularda açıklayıcı bilgiler yer almaktadır. 

Elektronik Tebligat Sistemi Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

Konu hakkında detaylı bilgi için Vergi İletişim Merkezini (VİMER) 189 arayabilirsiniz.

GİB