27/03/2024 tarihli duyurumuz kapsamında, Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinde 27/03/2024 Çarşamba günü saat 20:00 ile 28/03/2024 Perşembe günü 08:00 saatleri arası yapılması planlanan "Planlı Bakım Çalışması" kapsamında;

-    e-Arşiv Fatura Portal Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu),

-    Dijital Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresiyle giriş yapılan e-Arşiv Fatura Portalı,

-    e-Arşiv Raporlarının gönderildiği

Başkanlığımız sistemlerindeki çalışma devam etmekte olup çalışmanın tamamlanmasının ardından ayrıca duyuru yapılacaktır.

Bu süre zarfında Başkanlığımız e-Arşiv Fatura Portal Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu) ve Dijital Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresiyle giriş yapılan e-Arşiv Fatura Portalı çalışmayacağından, bu Portalları kullanan mükelleflerimizin, düzenlemeleri gereken belgeleri matbu belge olarak düzenlemeleri mümkün bulunmaktadır.

Duyurulur.

GİB